Отговорно длъжностно лице при ТП ДГС Буйновци

30 Jun
2023
Във връзка със Заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на Министъра на МЗм за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, ТП ДГС Буйновци уведомява:
- отговорно длъжностно лице в стопанството - инж. Десислава Колева, тел. за контакти: 0885 85 66 46
КОНТАКТИ

с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
тел.
факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч