Информация за разполагане на пчелини

15 Jul
2019
информация пчелини ДГС Буйновци
КОНТАКТИ

с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
тел.
факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч