Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Сали Халилов 0888213998
Специалист лесовъдство Иван Иванов 0877476871
Директор инж. Румен Хараламов 0888436314 buinovtsi@scdp.bg
Лесоинженер инж. Росен Иванов 0877089623 buinovtsi@scdp.bg
Зам. директор инж. Елка Котова 0889719805 buinovtsi@scdp.bg
Главен счетоводител Мария Садинова 0885096770 buinovtsi@scdp.bg
Лесничей Златко Златев 0887297504
Главен инженер инж. Красимир Русев 0889815861
Лесоинженер инж. Александър Недялков 0884556034 buinovtsi@scdp.bg
Лесоинженер инж. Десислава Колева 0885856646 buinovtsi@scdp.bg
Специалист лесовъдство Венелин Симеонов 0889815862
Горски стражар Йордан Ножаров 0885825573
Горски стражар Стефан Стефанов 0887270458
Горски стражар Иван Ников 0889719803
Горски стражар Стоян Тончев 0887268274
Горски стражар Стоян Русев 0889502088
Касиер-домакин Бисера Николова 0885856644 buinovtsi@scdp.bg
Технически секретар Росица Илиева 0885334733 buinovtsi@scdp.bg
Горски стражар МКЗ Даниел Павлов 0884203157
Чистач Минка Миткова 0877957086
КОНТАКТИ

с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
тел. 06151 6680
факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч