Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Сали Халилов 0888213998
Горски стражар Иван Иванов 0877476871
Директор инж. Румен Хараламов 0888436314 buinovtsi@scdp.bg
Счетоводител Цветомира Стоянова Петкова-Дамянова 0879946873 buinovtsi@scdp.bg
Горски стражар Любомир Николов 0877889623
Горски стражар Иван Малешков 0885164717
Тракторист Пламен Димитров 0896357673
Лесоинженер инж. Христомир Дончев 0876242007 buinovtsi@scdp.bg
Главен лесничей инж. Димитър Зарев 0888880117 buinovtsi@scdp.bg
горски стражар Йордан Стефанов
зам. директор инж. Владимир Хаджикръстев 0877936424 buinovtsi@scdp.bg
Главен счетоводител Мария Садинова 0885096770 buinovtsi@scdp.bg
Главен инженер инж. Красимир Русев 0889815861
Лесоинженер инж. Александър Недялков 0884556034 buinovtsi@scdp.bg
Лесоинженер инж. Десислава Колева 0885856646 buinovtsi@scdp.bg
Специалист лесовъдство Венелин Симеонов 0889815862
Горски стражар Йордан Ножаров 0885825573
Горски стражар Стоян Русев 0889502088
Касиер-домакин Бисера Николова 0885856644 buinovtsi@scdp.bg
Технически секретар Росица Илиева 0885334733 buinovtsi@scdp.bg
КОНТАКТИ

с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
тел.
факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч