Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17205 ДГС Буйновци 19.10.2023 2328 бк, гбр Добив на дървесина 3,717.76 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17208 ДГС Буйновци 19.10.2023 2329 бб Добив на дървесина 16,981.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17201 ДГС Буйновци 13.10.2023 2327 бк, гбр, трп, шст, врб Добив на дървесина 15,674.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17199 ДГС Буйновци 09.10.2023 2326 бк Добив на дървесина 1,758.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17194 ДГС Буйновци 20.09.2023 2325 гбр, бк, здб, ак Добив на дървесина 3,617.28 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17181 ДГС Буйновци 03.07.2023 2321 бк, гбр, здб, трп, яв, чрш, Добив на дървесина 8,540.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17149 ДГС Буйновци 20.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,254.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Буйновци", представляващи транспортни средства -лек автомобил Виж пълна информация
17142 ДГС Буйновци 30.01.2023 Доставки 31,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
17143 ДГС Буйновци 23.01.2023 об. 2320-1 бк, гбр, яв, чрш, трп, бб, брз, здб Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17133 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2302 чб, бб, см, гбр, трп, здб, бк Добив на дървесина 45,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17134 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2303 бк, гбр, шст, яв Добив на дървесина 22,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17131 ДГС Буйновци 18.11.2022 20.11.2022 2234 бб Добив на дървесина 9,374.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17118 ДГС Буйновци 26.09.2022 27.09.2022 2230 бб,см,бк,трп,яв,гбр Добив на дървесина 19,010.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17109 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2232 бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс Добив на дървесина 16,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17110 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2233 бб,чб,гбр Добив на дървесина 21,174.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17077 ДГС Буйновци 05.08.2022 2218, 2229, 2230 бб, чб,здгл, см, бк, гбр, яв, пляс,шс, трп, Добив на дървесина 116,534.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване дървесина на ТИР. Виж пълна информация
17091 ДГС Буйновци 05.08.2022 2229 бк,гбр,см,бб,пляс,яв,трп,шст,чрш Добив на дървесина 41,181.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17078 ДГС Буйновци 15.07.2022 2231 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб, цр Добив на дървесина 9,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10,ал.1, т.1, чл.11а, ал.1, т.1 Виж пълна информация
17072 ДГС Буйновци 11.07.2022 2226 бб, чб Добив на дървесина 10,082.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1,т.1, чл11а, ал1, т.1 Виж пълна информация
17073 ДГС Буйновци 11.07.2022 2227 бб, см Добив на дървесина 18,338.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 10, ал.1,т.1, ал11 а, ал. 1, т.1 Виж пълна информация