Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17181 ДГС Буйновци 03.07.2023 2321 бк, гбр, здб, трп, яв, чрш, Добив на дървесина 8,540.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17149 ДГС Буйновци 20.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,254.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Буйновци", представляващи транспортни средства -лек автомобил Виж пълна информация
17142 ДГС Буйновци 30.01.2023 Доставки 31,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
17143 ДГС Буйновци 23.01.2023 об. 2320-1 бк, гбр, яв, чрш, трп, бб, брз, здб Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17133 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2302 чб, бб, см, гбр, трп, здб, бк Добив на дървесина 45,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17134 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2303 бк, гбр, шст, яв Добив на дървесина 22,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17131 ДГС Буйновци 18.11.2022 20.11.2022 2234 бб Добив на дървесина 9,374.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17118 ДГС Буйновци 26.09.2022 27.09.2022 2230 бб,см,бк,трп,яв,гбр Добив на дървесина 19,010.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17109 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2232 бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс Добив на дървесина 16,342.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17110 ДГС Буйновци 07.09.2022 08.09.2022 2233 бб,чб,гбр Добив на дървесина 21,174.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17077 ДГС Буйновци 05.08.2022 2218, 2229, 2230 бб, чб,здгл, см, бк, гбр, яв, пляс,шс, трп, Добив на дървесина 116,534.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване дървесина на ТИР. Виж пълна информация
17091 ДГС Буйновци 05.08.2022 2229 бк,гбр,см,бб,пляс,яв,трп,шст,чрш Добив на дървесина 41,181.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17078 ДГС Буйновци 15.07.2022 2231 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб, цр Добив на дървесина 9,194.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10,ал.1, т.1, чл.11а, ал.1, т.1 Виж пълна информация
17072 ДГС Буйновци 11.07.2022 2226 бб, чб Добив на дървесина 10,082.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1,т.1, чл11а, ал1, т.1 Виж пълна информация
17073 ДГС Буйновци 11.07.2022 2227 бб, см Добив на дървесина 18,338.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина съгласно чл. 10, ал.1,т.1, ал11 а, ал. 1, т.1 Виж пълна информация
17075 ДГС Буйновци 11.07.2022 2228 гбр, здб, бк Добив на дървесина 7,128.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина , съгласно чл.10, ал.1 т.1, чл. 11а, ал.1, т.1 Виж пълна информация
17065 ДГС Буйновци 27.06.2022 2225 бб, здгл, бк, здб, гбр, трп Добив на дървесина 15,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11а, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане Виж пълна информация
17040 ДГС Буйновци 31.05.2022 2208, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222 бб, здгл, чб, бк, гбр, здб, шст,трп Добив на дървесина 179,746.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане добива на дървесина- сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоворване дървесина на ТИР Виж пълна информация
17043 ДГС Буйновци 31.05.2022 Доставки 31,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозно количество технологична дървесина и дърва за огрев от временен горски склад, транспортиране до ТИР , претоварване на дървесината на ТИР Виж пълна информация
17042 ДГС Буйновци 30.05.2022 223, 2224 бб, чб, гбр, бк, здб, цр, ак, трп Добив на дървесина 18,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация