Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци 17.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите дървесина по чл. 38, ал. 1 за 2024 г.doc
ДГС Буйновци 28.07.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 26.07.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина.pdf
ДГС Буйновци 26.06.2023 Документ Списък дърва местно население земл.Мийковци, 2023г Списък_Мийковци_2023.pdf
ДГС Буйновци 02.06.2023 Документ Списъци по чл.111 от ЗГ - дърва за местно население Spisak_darva_mestno_ nas_Miikovtsi.pdf
ДГС Буйновци 02.06.2023 Документ Списъци по чл.111 от ЗГ - дърва за местно население Spisak_darva_mestno_ nas_Ilakov rat.pdf
ДГС Буйновци 02.06.2023 Документ Списъци по чл.111 от ЗГ - дърва за местно население Spisak_darva_mestno_ nas_Drenta.pdf
ДГС Буйновци 02.06.2023 Документ Списъци по чл.111 от ЗГ - дърва за местно население Spisak_darva_mestno_ nas_Buinovtsi.pdf
ДГС Буйновци 02.06.2023 Документ Списъци по чл.111 от ЗГ - дърва за местно население Spisak_darva_mestno_ nas_Toduvtsi.pdf
ДГС Буйновци 11.05.2023 Документ Обем на дървесината за продажба по ценоразпис през 2023 г. ДГС Буйновци информация за продажба на дървесина по ценоразпис през 2023 г..doc
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно Доклад за гори с висока консервационна стойност на ТП ДГС Буйновци Доклад ГВКС ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно провеждането на лесокултурни мероприятия през 2023 г. ДГС Буйновци планирани лесокултурни мероприятия през 2023 г.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2023 г. ТП ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2023.docx
ДГС Буйновци 13.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираното провеждане на ГС мероприятия през 2023 г. от ДГС Буйнови списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2023_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г. при ДГС Буйновци списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2023 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2022 г. в ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2022 г..docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. в ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 25.11.2022 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Буйновци през 2023 г. ГП 2023.xlsx
ДГС Буйновци 17.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна от ТП ДГС Буйновци през 2023 г. по реда на чл. 38, ал. 1 информация за дървесина по чл. 38, ал. 1 за 2023 г..doc