Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на Горскостопански план - 2012 г. на ДГС Буйновци резюме ГСП 2012 г. ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - ДГС Буйновци вътрешни правила за защита на лицата.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика на ТП ДГС Буйновци срещу корупцията политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци доклад от проведения мониторинг 2017 г..pdf