Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

16921
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2137
Данни за дървесината бб, бк, здб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,104.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16848
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135
Данни за дървесината бб, чб, здгл, гбр, бк, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 76,239.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16849
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Обект/и № 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035
Данни за дървесината бб, чб, здгл, гбр, бк, здб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 157,032.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16858
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2136
Данни за дървесината бб, бк, см, трп, гбр, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,150.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16791
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.08.2021
Втора дата
Обект/и № 21024
Данни за дървесината бб, бк, гбр, здб, чрш
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 42,365.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16765
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 21.06.2021
Втора дата
Обект/и № 21020, 21022, 21023, 21027, 21028
Данни за дървесината бк, бб, чб, здгл, здб, гбр, трп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 73,971.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16766
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 21.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2101, 2102, 2107, 2108, 2121, 2124, 2125, 2126, 2129
Данни за дървесината бб, чб, бк, здб, гбр, яв, шст, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 163,407.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16767
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 21.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2120, 2122, 2123, 2127, 2128
Данни за дървесината бк, бб, чб, здб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 42,337.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16681
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 26.02.2021
Втора дата
Обект/и № 2101,2102, 2104, 2107, 2113, 2118, 2119
Данни за дървесината бб, здгл, бк, здб, гбр,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 81,296.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16682
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 26.02.2021
Втора дата
Обект/и № 21001, 21002, 21004, 21007, 21013, 21018, 21019
Данни за дървесината бб, здгл, бк, здб, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 177,796.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16632
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.01.2021
Втора дата
Обект/и № 2114 МТ, 2115 МТ, 2116 МТ, 2117 МТ
Данни за дървесината бк, здб, гбр, чрш, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 97,206.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16633
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.01.2021
Втора дата
Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 269,915.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16634
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.01.2021
Втора дата
Обект/и № 21014 МТ, 21015 МТ, 21016 МТ, 21017 МТ
Данни за дървесината бк, здб, гбр, чрш, трп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 230,077.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16635
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.01.2021
Втора дата
Обект/и № 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 589,074.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16598
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.11.2020
Втора дата
Обект/и № 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, здб, яв, трп, чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 115,601.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16599
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.11.2020
Втора дата
Обект/и № 20022, 20023, 20024, 20025, 20026, 20027, 20028, 20029, 20030
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, здб, шст, трп, чрш
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 235,951.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16505
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 24.09.2020
Втора дата
Обект/и № 203, 210, 213, 214, 215, 216
Данни за дървесината бк, бб, чб, гбр, здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 109,075.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16454
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.08.2020
Втора дата
Обект/и № 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
Данни за дървесината бб, здгл, чб, бк, здб, чрш, шст, яв, трп, ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 250,600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16455
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.08.2020
Втора дата
Обект/и № 20021
Данни за дървесината бк, здб, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 5,904.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16456
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.08.2020
Втора дата
Обект/и № 2021
Данни за дървесината бк, здб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,725.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация