Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

17109
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 07.09.2022
Втора дата 08.09.2022
Обект/и № 2232
Данни за дървесината бб,здгл,см,бк,гбр,трп,яв,пляс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,342.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17110
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 07.09.2022
Втора дата 08.09.2022
Обект/и № 2233
Данни за дървесината бб,чб,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,174.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17077
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.08.2022
Втора дата
Обект/и № 2218, 2229, 2230
Данни за дървесината бб, чб,здгл, см, бк, гбр, яв, пляс,шс, трп,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 116,534.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17091
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.08.2022
Втора дата
Обект/и № 2229
Данни за дървесината бк,гбр,см,бб,пляс,яв,трп,шст,чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 41,181.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17078
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 15.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2231
Данни за дървесината бб, чб, здгл, гбр, бк, здб, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,194.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17072
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2226
Данни за дървесината бб, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,082.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17073
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2227
Данни за дървесината бб, см
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,338.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17075
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.07.2022
Втора дата
Обект/и № 2228
Данни за дървесината гбр, здб, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 7,128.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17065
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 27.06.2022
Втора дата
Обект/и № 2225
Данни за дървесината бб, здгл, бк, здб, гбр, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,827.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17040
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 31.05.2022
Втора дата
Обект/и № 2208, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222
Данни за дървесината бб, здгл, чб, бк, гбр, здб, шст,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 179,746.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17043
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 31.05.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 31,400.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17042
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2022
Втора дата
Обект/и № 223, 2224
Данни за дървесината бб, чб, гбр, бк, здб, цр, ак, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,029.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

17000
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 31.03.2022
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 34,360.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16973
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22015
Данни за дървесината бб, чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 51,415.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16974
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 04.03.2022
Втора дата
Обект/и № 22016
Данни за дървесината бук, зимен дъб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 40,612.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16975
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 14.02.2022
Втора дата
Обект/и № 2215
Данни за дървесината бб, чб, бк, здб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 42,727.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16910
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.12.2021
Втора дата 21.12.2021
Обект/и № 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, шст, яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 135,889.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16911
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.12.2021
Втора дата 21.12.2021
Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205
Данни за дървесината бб,чб, здгл, бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 127,143.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16912
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Обект/и № 22001, 22002, 22003, 22004, 22005
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 329,336.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16921
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Обект/и № 2137
Данни за дървесината бб, бк, здб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 4,104.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация