Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Буйновци

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Стоян Русев 0889502088
Касиер-домакин Бисера Николова 0885856644 buinovtsi@scdp.bg
Технически секретар Росица Илиева 0885334733 buinovtsi@scdp.bg
Горски стражар МКЗ Даниел Павлов 0884203157
Чистач Минка Миткова 0877957086
Горски стражар Ремзи Салиев 0885825572
Лесничей Димитър Митев 0887531277 buinovtsi@scdp.bg