Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци 10.07.2019 Документ Информация за продажба на дървесина на физически лица за лична употреба 2019 г. ДГС Буйновци информация ФЛ 2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила относно сигнали при ТП ДГС Буйновци Vatreshni_pravila_signali_DGS_Buinovtsi.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно публикуван анализ на ДГС Буйновци писмо-заинт.страни относно анализа.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни във връзка с ОСВ от дейността на ТП ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни ОСВ.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно доклад за ГВКС ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни доклад ГВКС.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни ДГС Буйновци писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности за 2019 г. на територията на ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2018 г. при ТП ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторинг 2018.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на екосистемните услуги, предоставяни от ДГС Буйновци 2019 г. списък екосистемни услуги 2019 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса през 2018 г. в ТП ДГС Буйновци отчет добита маса 2018.pdf
ДГС Буйновци 17.06.2019 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2019.pdf
ДГС Буйновци 19.04.2019 Ценоразпис ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 27.03.2019 г. cenorazpis DGS Buinovci prodajba2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на територията на ТП ДГС Буйновци доклад за резултатите от проведения мониторинг.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираните ГС мероприятия през 2019 г., по землища списък - планирано провеждане на ГС мероприятия2019.xlsx
ДГС Буйновци 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, която ТП ДГС Буйновци предоставя през 2019 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци 2019 г. Буйновци.doc
ДГС Буйновци 28.09.2018 Документ Информация за обема на дървесината, която ще се продава от ТП ДГС Буйновци през 2018 г. на физически лица за лична употреба informatsia.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност ДГС Буйновци doklad GVKS Buinovci.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. ДГС Буйновци годишен план 2018 г..xlsx