Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно Доклад за гори с висока консервационна стойност на ТП ДГС Буйновци Доклад ГВКС ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно провеждането на лесокултурни мероприятия през 2023 г. ДГС Буйновци планирани лесокултурни мероприятия през 2023 г.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация До заинтересованите страни относно приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци приемане на нов ГСП на ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2023 г. ТП ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2023.docx
ДГС Буйновци 13.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираното провеждане на ГС мероприятия през 2023 г. от ДГС Буйнови списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2023_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г. при ДГС Буйновци списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2023 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2022 г. в ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2022 г..docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. в ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2022 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 25.11.2022 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Буйновци през 2023 г. ГП 2023.xlsx
ДГС Буйновци 17.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна от ТП ДГС Буйновци през 2023 г. по реда на чл. 38, ал. 1 информация за дървесина по чл. 38, ал. 1 за 2023 г..doc
ДГС Буйновци 03.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 03.11.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022 г. ДГС Буйновци декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022.docx
ДГС Буйновци 21.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.08.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Буйновци 2019 г. доклад за ГВКС 2019 г..doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове при ТП ДГС Буйновци вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Буйновци 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.06.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Буйновци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Буйновци Справка пчелини ТП ДГС Буйновци.pdf