Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

15738
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.04.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15711
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Обект/и № 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
Данни за дървесината бк, здб, гбр, бб, здгл, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 70,592.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15712
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 27.03.2019
Втора дата
Обект/и № 19016, 19017
Данни за дървесината бб, гбр, чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 12,286.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15606
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.01.2019
Втора дата
Обект/и № 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906
Данни за дървесината бк, здб, гбр, бб, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 142,204.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15592
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1907,1908,1909,1910,1911,1912
Данни за дървесината бб, бк,дгл,гбр,здб,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 137,967.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15593
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.12.2018
Втора дата
Обект/и № 19007,19008,19009,19010,19011,19012
Данни за дървесината бб, бк, гбр,здгл, здб,чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 318,664.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15595
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.12.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15524
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.12.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15586
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1836
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,407.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15587
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1837
Данни за дървесината бб, гбр, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,547.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15589
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1838
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,287.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15590
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1839
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,946.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15553
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.11.2018
Втора дата
Обект/и № 1835
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 558.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15521
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.11.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15495
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 10.10.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15477
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 26.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1834
Данни за дървесината бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 3,425.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15474
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.09.2018
Втора дата 10.09.2018
Обект/и № 1832, 1833
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, чрш
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 62,790.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15458
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1834
Данни за дървесината гбр, бк, здб, бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 2,425.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15457
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.08.2018
Втора дата
Обект/и № 1832, 1833
Данни за дървесината бб, чб, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 29,319.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15455
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.08.2018
Втора дата 17.08.2018
Обект/и № 1711, 1831
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,703.91 лв. без ДДС
Виж пълна информация