Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Буйновци

към ДГС Буйновци

16180
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.03.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16123
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 26.02.2020
Втора дата
Обект/и № 20012
Данни за дървесината см, бк, гбр, яв, здгл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 65,211.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16113
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.02.2020
Втора дата
Обект/и № 2002, 2007, 2013, 2014, 2018, 2020
Данни за дървесината бк, здб, гбр, трп, здгл, бб, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 212,629.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16114
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.02.2020
Втора дата
Обект/и № 20002, 20004, 20005, 20007, 20013, 20014, 20018, 20020
Данни за дървесината бк, здб, гбр, трп, ак, бб, здгл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 699,972.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16091
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 23.01.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16042
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Обект/и № 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, чрш, брк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 123,922.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16043
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Обект/и № 20001, 20002, 20003, 20004, 20005
Данни за дървесината бк, гбр, здб, трп, чрш, брк
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 338,731.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16044
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Обект/и № 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
Данни за дървесината бб, чб, здгл,см,бк, здб, гбр, трп, ак, яв,чрш,шст
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 357,291.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15971
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Обект/и № 1930, 1931, 1932, 1933, 1934
Данни за дървесината бб, бк, бл, гбр, шст, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 55,123.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15972
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Обект/и № 19030, 19031, 19032, 19033, 19034
Данни за дървесината бб, бк, гбр, шст, бл, цр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 148,345.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15886
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 28.08.2019
Втора дата
Обект/и № 19018,19025, 19026, 19027, 19028, 19029
Данни за дървесината бб, чб, здб, гбр, бк, ак, цр, бл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 193,583.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15887
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 28.08.2019
Втора дата
Обект/и № 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929
Данни за дървесината бб, чб, здб, ак, цр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 96,243.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15843
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 08.07.2019
Втора дата
Обект/и № 19020
Данни за дървесината бк, гбр, здб, шст,яв, чрш
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 61,681.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15812
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.06.2019
Втора дата
Обект/и № №№ 19022, 19023
Данни за дървесината бк, гбр, здб, бб, здгл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 68,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15813
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.06.2019
Втора дата
Обект/и № №№ 1922, 1923
Данни за дървесината бк, гбр, здб, бб, здгл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 20,079.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15767
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15789
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1918,1919,1920,1921
Данни за дървесината бб ,чб, здгл,бк,здб,гбр,ак,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 87,794.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15790
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 29.05.2019
Втора дата
Обект/и № 19017, 19018, 19019, 19020, 19021
Данни за дървесината бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, ак
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 174,257.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15738
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 11.04.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15711
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Обект/и № 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
Данни за дървесината бк, здб, гбр, бб, здгл, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 70,592.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация