Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15887 ДГС Буйновци 28.08.2019 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 бб, чб, здб, ак, цр, бл Добив на дървесина 96,243.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на маркирана дървесина, рампиране на временен склад,направа и /или ремонт на извозни пътища, претоварване на Тир Виж пълна информация
15843 ДГС Буйновци 08.07.2019 19020 бк, гбр, здб, шст,яв, чрш Продажба на дървесина 61,681.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15812 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 19022, 19023 бк, гбр, здб, бб, здгл Продажба на дървесина 68,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15813 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 1922, 1923 бк, гбр, здб, бб, здгл Добив на дървесина 20,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоворване на Тир Виж пълна информация
15767 ДГС Буйновци 30.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15789 ДГС Буйновци 30.05.2019 1918,1919,1920,1921 бб ,чб, здгл,бк,здб,гбр,ак, Добив на дървесина 87,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15790 ДГС Буйновци 29.05.2019 19017, 19018, 19019, 19020, 19021 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, ак Продажба на дървесина 174,257.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
15738 ДГС Буйновци 11.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци” Виж пълна информация
15711 ДГС Буйновци 29.03.2019 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 бк, здб, гбр, бб, здгл, чб Добив на дървесина 70,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15712 ДГС Буйновци 27.03.2019 19016, 19017 бб, гбр, чб Продажба на дървесина 12,286.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15606 ДГС Буйновци 03.01.2019 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 бк, здб, гбр, бб, ак Добив на дървесина 142,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15592 ДГС Буйновци 17.12.2018 1907,1908,1909,1910,1911,1912 бб, бк,дгл,гбр,здб,чб Добив на дървесина 137,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15593 ДГС Буйновци 17.12.2018 19007,19008,19009,19010,19011,19012 бб, бк, гбр,здгл, здб,чб Продажба на дървесина 318,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15595 ДГС Буйновци 17.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП Държавно Горско стопанство Буйновци при „СЦДП” ДП - Габрово през -2019г.” по обособени позиции : 1.Обособена позиция №1 – „Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС“. 2. Обособена позиция №2 – „Застраховка Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие“. Виж пълна информация
15524 ДГС Буйновци 11.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15586 ДГС Буйновци 05.12.2018 1836 бб Добив на дървесина 9,407.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15587 ДГС Буйновци 05.12.2018 1837 бб, гбр, бк Добив на дървесина 10,547.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на извозен тракторен път Виж пълна информация
15589 ДГС Буйновци 05.12.2018 1838 бб Добив на дървесина 6,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15590 ДГС Буйновци 05.12.2018 1839 бб Добив на дървесина 9,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15553 ДГС Буйновци 20.11.2018 1835 бб Добив на дървесина 558.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварена на ТИР Виж пълна информация