Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16635 ДГС Буйновци 05.01.2021 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, 21013 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр Продажба на дървесина 589,074.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина, добити от ДГТ Виж пълна информация
16598 ДГС Буйновци 17.11.2020 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 бб, чб, бк, гбр, здб, яв, трп, чрш Добив на дървесина 115,601.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина/ сеч, извоз до временен склад/ направа и/ или/ ремонт на извозни пътища, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16599 ДГС Буйновци 17.11.2020 20022, 20023, 20024, 20025, 20026, 20027, 20028, 20029, 20030 бб, чб, бк, гбр, здб, шст, трп, чрш Продажба на дървесина 235,951.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
16505 ДГС Буйновци 24.09.2020 203, 210, 213, 214, 215, 216 бк, бб, чб, гбр, здб Продажба на стояща дървесина корен 109,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от горски територии държавна собственост, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16454 ДГС Буйновци 13.08.2020 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 бб, здгл, чб, бк, здб, чрш, шст, яв, трп, ак Продажба на стояща дървесина корен 250,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от ДГТ на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16455 ДГС Буйновци 13.08.2020 20021 бк, здб, гбр Продажба на дървесина 5,904.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина , добита от ДГТ на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16456 ДГС Буйновци 13.08.2020 2021 бк, здб, гбр Добив на дървесина 3,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина -сеч, извоз на дървесината, рампиране на вр. склад, направа на тракторни извозни пътища Виж пълна информация
16337 ДГС Буйновци 02.06.2020 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 бял бор, черен бор, здгл, вейм.бор, бук, здб, гбр, шст, яв, цр Продажба на стояща дървесина корен 160,065.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти добита от ДГТ на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
16172 ДГС Буйновци 31.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 16172 на ДГС Буйновци от 31.03.2020 е прекратена!
16179 ДГС Буйновци 16.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на външни гуми за моторни превозни средства на ТП ДГС Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово” . Виж пълна информация
16180 ДГС Буйновци 16.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране, за нуждите на ТП ДГС Буйновци” Виж пълна информация
16123 ДГС Буйновци 26.02.2020 20012 см, бк, гбр, яв, здгл Продажба на дървесина 65,211.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
16113 ДГС Буйновци 20.02.2020 2002, 2007, 2013, 2014, 2018, 2020 бк, здб, гбр, трп, здгл, бб, ак Добив на дървесина 212,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч , извоз на маркирана дървесина , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване на Тир. Виж пълна информация
16114 ДГС Буйновци 20.02.2020 20002, 20004, 20005, 20007, 20013, 20014, 20018, 20020 бк, здб, гбр, трп, ак, бб, здгл Продажба на дървесина 699,972.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
16091 ДГС Буйновци 23.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП Държавно Горско стопанство Буйновци при „СЦДП” ДП - Габрово – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2020 г." Виж пълна информация
16042 ДГС Буйновци 19.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Добив на дървесина 123,922.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и / или ремонт на извозни пътища Виж пълна информация
16043 ДГС Буйновци 19.12.2019 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Продажба на дървесина 338,731.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
16044 ДГС Буйновци 19.12.2019 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 бб, чб, здгл,см,бк, здб, гбр, трп, ак, яв,чрш,шст Добив на дървесина 357,291.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина , представляващ сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и /или ремонт на извозни пътища,претоварване на ТИР Виж пълна информация
15971 ДГС Буйновци 06.11.2019 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 бб, бк, бл, гбр, шст, цр Добив на дървесина 55,123.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности в ГТ за добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15972 ДГС Буйновци 06.11.2019 19030, 19031, 19032, 19033, 19034 бб, бк, гбр, шст, бл, цр Продажба на дървесина 148,345.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад, добита от Г Т - държавна собственост Виж пълна информация