Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
4686 ДГС Буйновци 31.07.2012 Продажба на дървесина 420,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
4361 ДГС Буйновци 04.07.2012 Добив на дървесина 213,987.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3883 ДГС Буйновци 06.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 365,286.34 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3684 ДГС Буйновци 17.05.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3700 ДГС Буйновци 17.05.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
2980 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3022 ДГС Буйновци 27.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
2983 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3024 ДГС Буйновци 21.03.2012 Продажба на дървесина 235,954.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3030 ДГС Буйновци 20.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
2985 ДГС Буйновци 05.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен горски склад до краен потребител Виж пълна информация
3028 ДГС Буйновци 05.03.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен горски склад до краен потребител Виж пълна информация
3032 ДГС Буйновци 15.02.2012 Доставки
Предмет: товарене и транспортиране на дървесина от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
3034 ДГС Буйновци 13.02.2012 Добив на дървесина 142,453.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3500 ДГС Буйновци 13.02.2012 Добив на дървесина 142,453.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3026 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 6бр.; Застраховка Автокаско 1бр. ; Застраховка злополука на лицата в МПС 43бр. Виж пълна информация
7499 ДГС Буйновци Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Виж пълна информация