Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
8198 ДГС Буйновци 25.07.2013 Продажба на дървесина 205,440.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7662 ДГС Буйновци 07.06.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части, на 8 /осем/ броя МПС Виж пълна информация
7755 ДГС Буйновци 07.06.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи Виж пълна информация
Процедура № 7755 на ДГС Буйновци от 07.06.2013 е прекратена!
7653 ДГС Буйновци 30.05.2013 Добив на дървесина 105,643.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
7656 ДГС Буйновци 30.05.2013 Доставки 70,100.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, претоварване, подвоз на дървесина от временен склад до ТИР станция Виж пълна информация
7659 ДГС Буйновци 30.05.2013 Продажба на дървесина 222,561.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7333 ДГС Буйновци 30.04.2013 Доставки
Предмет: товарене, претоварване, подвоз на дървесина от временен склад до ТИР станция Виж пълна информация
Процедура № 7333 на ДГС Буйновци от 30.04.2013 е прекратена!
7294 ДГС Буйновци 23.04.2013 Продажба на дървесина 131,572.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6803 ДГС Буйновци 03.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Извършване на строително – монтажни работи за строеж на 4-та категория, реконструкция на 5 /пет/ броя мостове: „Козило”, „Козило 1”, „Козило 2”, „Козило 3”, „Козило 4”, находящи се на горски път в района на ТП ДГС „Буйновци” Виж пълна информация
6876 ДГС Буйновци 13.03.2013 Добив на дървесина 160,362.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина, направа на извозни пътища Виж пълна информация
6822 ДГС Буйновци 05.03.2013 Доставки
Предмет: товарене, претоварване, подвоз на дървесина от временен склад до краен потребител Виж пълна информация
6517 ДГС Буйновци 31.01.2013 Продажба на дървесина 297,894.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
6524 ДГС Буйновци 31.01.2013 Доставки
Предмет: ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДО КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ Виж пълна информация
6117 ДГС Буйновци 19.12.2012 Добив на дървесина 174,927.64 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина, направа на извозни пътища Виж пълна информация
5722 ДГС Буйновци 13.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка имущество Виж пълна информация
5727 ДГС Буйновци 13.11.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка трудова злополука Виж пълна информация
5570 ДГС Буйновци 25.10.2012 Продажба на дървесина 206,364.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
5113 ДГС Буйновци 04.09.2012 Доставки
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен склад до TИР станция и от времене склад до краен потребител Виж пълна информация
4988 ДГС Буйновци 28.08.2012 Добив на дървесина 222,928.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
4686 ДГС Буйновци 31.07.2012 Продажба на дървесина 420,850.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация