Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

9746
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.02.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9714
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1417
Данни за дървесината здг,бб,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 20,306.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9711
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1401,1407
Данни за дървесината бб,см,здг
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 312,981.65 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9719
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1408, 1410,
Данни за дървесината РДВ,чрш,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

9721
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1411, 1412,
Данни за дървесината бк,гбр,дб,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

9723
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1413,1414,
Данни за дървесината трп, др.ш.
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

9725
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 05.02.2014
Втора дата 12.02.2014
Обект/и № 1415,1416
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена
Виж пълна информация

9527
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 19.12.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9368
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 10.12.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 607,545.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9151
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 03.12.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 256,788.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9006
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.11.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 104,267.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8739
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 08.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 32,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8194
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 25.07.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 94,771.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8198
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 25.07.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 205,440.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7662
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 07.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

7755
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 07.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

7653
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 105,643.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7656
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 70,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7659
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 222,561.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7333
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.04.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена
Виж пълна информация