Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17000 ДГС Буйновци 31.03.2022 Доставки 34,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
Процедура № 17000 на ДГС Буйновци от 31.03.2022 е прекратена!
16973 ДГС Буйновци 04.03.2022 22015 бб, чб Продажба на дървесина 51,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад собственост на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
Процедура № 16973 на ДГС Буйновци от 04.03.2022 е прекратена!
16974 ДГС Буйновци 04.03.2022 22016 бук, зимен дъб Продажба на дървесина 40,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 16974 на ДГС Буйновци от 04.03.2022 е прекратена!
16975 ДГС Буйновци 14.02.2022 2215 бб, чб, бк, здб, гбр Добив на дървесина 42,727.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл.10, ал.1, т.1, чл.11, ал 1 Виж пълна информация
16910 ДГС Буйновци 20.12.2021 21.12.2021 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, шст, яв Добив на дървесина 135,889.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина-сеч, извоз на маркирана дървесина, рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни тракторни пътища, подвоз и претоворване на ТИР Виж пълна информация
16911 ДГС Буйновци 20.12.2021 21.12.2021 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 бб,чб, здгл, бк, гбр, здб Добив на дървесина 127,143.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина -сеч, извоз до временен склад, рампиране, направа и/или ремонт на извозни пътища, подвоз и претоварване на ТИР- Местни Търговци Виж пълна информация
16912 ДГС Буйновци 20.12.2021 22001, 22002, 22003, 22004, 22005 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр Продажба на дървесина 329,336.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за покупка на прогнозно количество дървесина - МТ Виж пълна информация
16921 ДГС Буйновци 03.12.2021 2137 бб, бк, здб, гбр Добив на дървесина 4,104.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16848 ДГС Буйновци 30.09.2021 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Добив на дървесина 76,239.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и / или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР Виж пълна информация
16849 ДГС Буйновци 30.09.2021 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Продажба на дървесина 157,032.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина добита на временен склад Виж пълна информация
16858 ДГС Буйновци 28.09.2021 2136 бб, бк, см, трп, гбр, яв Добив на дървесина 18,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16791 ДГС Буйновци 03.08.2021 21024 бб, бк, гбр, здб, чрш Продажба на дървесина 42,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозно количество добита дървесина от ДГТ. Виж пълна информация
16765 ДГС Буйновци 21.06.2021 21020, 21022, 21023, 21027, 21028 бк, бб, чб, здгл, здб, гбр, трп Продажба на дървесина 73,971.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Явен търг с наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен склад Виж пълна информация
16766 ДГС Буйновци 21.06.2021 2101, 2102, 2107, 2108, 2121, 2124, 2125, 2126, 2129 бб, чб, бк, здб, гбр, яв, шст, трп Добив на дървесина 163,407.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
16767 ДГС Буйновци 21.06.2021 2120, 2122, 2123, 2127, 2128 бк, бб, чб, здб, гбр Добив на дървесина 42,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина Виж пълна информация
16681 ДГС Буйновци 26.02.2021 2101,2102, 2104, 2107, 2113, 2118, 2119 бб, здгл, бк, здб, гбр, Добив на дървесина 81,296.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16682 ДГС Буйновци 26.02.2021 21001, 21002, 21004, 21007, 21013, 21018, 21019 бб, здгл, бк, здб, гбр Продажба на дървесина 177,796.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
16632 ДГС Буйновци 05.01.2021 2114 МТ, 2115 МТ, 2116 МТ, 2117 МТ бк, здб, гбр, чрш, трп Добив на дървесина 97,206.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на маркирана дървесина, рампиране на временен склад,направа и /или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР Виж пълна информация
16633 ДГС Буйновци 05.01.2021 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, чрш, трп, цр Добив на дървесина 269,915.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина, рампиране на временен склад, направа и / или ремонт на извозни пътища, претоворване на ТИР Виж пълна информация
16634 ДГС Буйновци 05.01.2021 21014 МТ, 21015 МТ, 21016 МТ, 21017 МТ бк, здб, гбр, чрш, трп Продажба на дървесина 230,077.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозно количество добита дървесина от ДГТ Виж пълна информация