Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

13710
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 13.03.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,720.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13681
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.02.2015
Втора дата 20.02.2015
Обект/и № 1507, 1508, 1509,1510,1511,1512
Данни за дървесината бб, чрш, бк, гбр, дб, брз, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 92,575.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13604
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 27.01.2015
Втора дата 30.01.2015
Обект/и № Позиции-3бр.
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 44,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13647
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.01.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13401
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.12.2014
Втора дата 29.12.2014
Обект/и № 15001,15002,15003,15004,15005,15006,15007,15008,15009,15010,15011,15012,15013
Данни за дървесината бк, гбр, дб, шст,яв,чб, бб,
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 402,431.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13164
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.12.2014
Втора дата 01.01.1970
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

13297
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.12.2014
Втора дата 22.12.2014
Обект/и № 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506
Данни за дървесината бб, чб шс,яв,бк гбр,дб, ак, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 175,489.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12768
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 25.11.2014
Втора дата 01.12.2014
Обект/и № 1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1436
Данни за дървесината бб, чб шст,чрш, бк,гбр,дб, ак,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 66,676.47 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12431
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.10.2014
Втора дата 23.10.2014
Обект/и № 1427,1428,1429,1430
Данни за дървесината бб, бк
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 46,899.75 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12226
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 15.09.2014
Втора дата 19.09.2014
Обект/и № 0
Данни за дървесината 0
Вид на търга Доставки
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11736
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 07.08.2014
Втора дата 14.08.2014
Обект/и № 1420, 1425, 1426
Данни за дървесината бб, бк, гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 58,548.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11055
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 30.06.2014
Втора дата 04.07.2014
Обект/и № 14013, 14014, 14015,14016, 14017, 14018
Данни за дървесината бк, гбр, чб, бб, здгл,
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 202,796.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10460
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.06.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10816
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.06.2014
Втора дата 13.06.2014
Обект/и № Позиции-3бр.
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 32,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10819
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.06.2014
Втора дата 13.06.2014
Обект/и № Позиции-3бр.
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10833
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.06.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10836
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.06.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10854
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 09.06.2014
Втора дата 13.06.2014
Обект/и № 1420, 1421, 1422,1423, 1424, 1425
Данни за дървесината бк, дб,гбр, чрш, бб, здгл,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 116,232.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9895
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.03.2014
Втора дата 20.03.2014
Обект/и № 1407,1413, 1414,1418,1419
Данни за дървесината гбр,бк, дб, чрш, бб, здг,трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 87,057.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9786
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 26.02.2014
Втора дата 05.03.2014
Обект/и № Позиции-8бр.
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 70,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация