Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
10816 ДГС Буйновци 09.06.2014 13.06.2014 Позиции-3бр. Доставки 32,200.00 лв. без ДДС
Предмет: доставки Виж пълна информация
10819 ДГС Буйновци 09.06.2014 13.06.2014 Позиции-3бр. Доставки 10,000.00 лв. без ДДС
Предмет: доставки Виж пълна информация
10833 ДГС Буйновци 09.06.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на канцеларски материали и косумативи, компютърна конфигурация с операционна система Windows 8.1 32-BIT BG и монитор с гаранционно обслужване Виж пълна информация
10836 ДГС Буйновци 09.06.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Закупуване на противопожарни средства, необходими за оборудване на противопожарни депа Виж пълна информация
10854 ДГС Буйновци 09.06.2014 13.06.2014 1420, 1421, 1422,1423, 1424, 1425 бк, дб,гбр, чрш, бб, здгл, Добив на дървесина 116,232.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9895 ДГС Буйновци 12.03.2014 20.03.2014 1407,1413, 1414,1418,1419 гбр,бк, дб, чрш, бб, здг,трп Добив на дървесина 87,057.20 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
9786 ДГС Буйновци 26.02.2014 05.03.2014 Позиции-8бр. Доставки 70,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
9791 ДГС Буйновци 26.02.2014 05.03.2014 14001,14003, 14004,14005,14009,14011,14012,14013,14014 бк,бб, здгл Продажба на дървесина 277,662.00 лв. без ДДС
Предмет: тръжна сесия Виж пълна информация
9746 ДГС Буйновци 19.02.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Застраховане на имущество „Задължително застраховане, за риска „Трудова злополука” на работниците и служителите на ТП ДГС „Буйновци” Злополука на лицата в МПС” за 2014 г Виж пълна информация
9714 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1417 здг,бб,гбр Добив на дървесина 20,306.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9711 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1401,1407 бб,см,здг Добив на дървесина 312,981.65 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9719 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1408, 1410, РДВ,чрш, Добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9721 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1411, 1412, бк,гбр,дб, Добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9723 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1413,1414, трп, др.ш. Добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9725 ДГС Буйновци 05.02.2014 12.02.2014 1415,1416 Добив на дървесина
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9527 ДГС Буйновци 19.12.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Автокаско", застраховка "Гражданска отговорност", застраховка "Злополука на лицата в МПС" Виж пълна информация
9368 ДГС Буйновци 10.12.2013 Продажба на дървесина 607,545.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
9151 ДГС Буйновци 03.12.2013 Добив на дървесина 256,788.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
9006 ДГС Буйновци 12.11.2013 Добив на дървесина 104,267.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
8739 ДГС Буйновци 08.10.2013 Доставки 32,200.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, подвоз, претоварване на дървесина и транспортирането й от временен горски склад до краен потербител Виж пълна информация