Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
13881 ДГС Буйновци 09.07.2015 16.07.2015 1501,1504,1516,1517,1518,1519,1520 бб,чб,гбр,бк,здб,трп,чрш,ак Добив на дървесина 86,651.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13825 ДГС Буйновци 07.07.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт, осигуряване резервни части на МПС, собственост на СЦДП ДП - Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за 2015 г. и 2016 г. Виж пълна информация
13846 ДГС Буйновци 09.06.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 775.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на противопожарни средства и инвентар,необходими за дооборудване на ПП депа на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
13826 ДГС Буйновци 04.06.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 775.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на противопожарни средства, необходими за дооборудване на ПП депа на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
Процедура № 13826 на ДГС Буйновци от 04.06.2015 е прекратена!
13806 ДГС Буйновци 12.05.2015 15.05.2015 1501,1504,1506 бб,чб,здгл,бк,дб,гбр Добив на дървесина 30,772.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13751 ДГС Буйновци 08.04.2015 14.04.2015 №151, №152 бк, шст, гбр Продажба на стояща дървесина корен 133,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Тръжна сесия за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
13752 ДГС Буйновци 08.04.2015 14.04.2015 1501; 1503; 1513; 1514 бб, чб, вмб, бк, гбр Добив на дървесина 69,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
13710 ДГС Буйновци 13.03.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,720.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Застраховане на имущество, собственост на „СЦДП” ДП гр. Габрово - ТП ДГС „Буйновци”, „Задължително застраховане, за риска „Трудова злополука” на работниците и служителите на ТП ДГС „Буйновци”, „Злополука на лицата в МПС” Виж пълна информация
13681 ДГС Буйновци 17.02.2015 20.02.2015 1507, 1508, 1509,1510,1511,1512 бб, чрш, бк, гбр, дб, брз, цр Добив на дървесина 92,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
13604 ДГС Буйновци 27.01.2015 30.01.2015 Позиции-3бр. Доставки 44,000.00 лв. без ДДС
Предмет: доставки Виж пълна информация
13647 ДГС Буйновци 22.01.2015 Доставки 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
13401 ДГС Буйновци 22.12.2014 29.12.2014 15001,15002,15003,15004,15005,15006,15007,15008,15009,15010,15011,15012,15013 бк, гбр, дб, шст,яв,чб, бб, Продажба на дървесина 402,431.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
13164 ДГС Буйновци 16.12.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: "„Застраховане на служебните моторни превозни средства на „СЦДП” ДП гр. Габрово, ТП Държавно горско стопанство „Буйновци”, с.Буйновци със застраховки „ Автокаско” „Гражданска отговорност” " Виж пълна информация
13297 ДГС Буйновци 16.12.2014 22.12.2014 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 бб, чб шс,яв,бк гбр,дб, ак, трп Добив на дървесина 175,489.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12768 ДГС Буйновци 25.11.2014 01.12.2014 1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1436 бб, чб шст,чрш, бк,гбр,дб, ак,трп Добив на дървесина 66,676.47 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12431 ДГС Буйновци 16.10.2014 23.10.2014 1427,1428,1429,1430 бб, бк Добив на дървесина 46,899.75 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
12226 ДГС Буйновци 15.09.2014 19.09.2014 0 0 Доставки 13,000.00 лв. без ДДС
Предмет: доставки Виж пълна информация
11736 ДГС Буйновци 07.08.2014 14.08.2014 1420, 1425, 1426 бб, бк, гбр Добив на дървесина 58,548.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
11055 ДГС Буйновци 30.06.2014 04.07.2014 14013, 14014, 14015,14016, 14017, 14018 бк, гбр, чб, бб, здгл, Продажба на дървесина 202,796.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
10460 ДГС Буйновци 20.06.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части, на 8 /осем/ броя Моторни Превозни Средства Виж пълна информация