Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15307 ДГС Буйновци 28.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15339 ДГС Буйновци 18.05.2018 25.05.2018 1817, 1818 бб, чб, гбр, здб, чрш, бк, кл, трп Добив на дървесина 119,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване на временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
15223 ДГС Буйновци 16.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
Процедура № 15223 на ДГС Буйновци от 16.03.2018 е прекратена!
15222 ДГС Буйновци 16.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15199 ДГС Буйновци 12.02.2018 181, 182 бб Продажба на стояща дървесина корен 65,209.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15200 ДГС Буйновци 12.02.2018 1801,1803,1809,1816 бб, чб, ак, бк, гбр, здб Добив на дървесина 87,367.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга - сеч на маркирана дървесина, извоз, разкройване, рампиране на временен склад, направа на извозни пътища, натоварена на ТИР дървесина. Виж пълна информация
15201 ДГС Буйновци 12.02.2018 18001, 18003, 18009, 18016 бб, чб, ак, бк, гбр, здб Продажба на дървесина 117,527.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от временен горски склад. Виж пълна информация
15151 ДГС Буйновци 22.12.2017 18004, 18009 бк, гбр, здб, шст Продажба на дървесина 207,682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина на временен склад за търговци отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
15152 ДГС Буйновци 22.12.2017 1804, 1809 бк, гбр, здб, шст Добив на дървесина 84,761.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга сеч, извоз, разкройване, рампиране на вр. склад дървесина, направа на извозни тракторни пътища, натоварване на ТИР дървесина за кандидати отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
15153 ДГС Буйновци 22.12.2017 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815 бк, бб, чб, здгл, гбр, здб, ак Добив на дървесина 254,378.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на маркирана дървесина -сеч, извоз, разкройване, рамрпиране на временен склад, направа на тракторни извозни пътища, натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15170 ДГС Буйновци 22.12.2017 18001,18002,18003,18005, 18006, 18007, 18008,18010, 18011, 18012, 18013, 18014,18015 бк, бб, чб, здгл, гбр, здб, ак Продажба на дървесина 423,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозно количество дървесина от ЛФ 2018г. Виж пълна информация
15089 ДГС Буйновци 10.11.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово . Виж пълна информация
15054 ДГС Буйновци 19.10.2017 1738,1739,1740 бк, здб, гбр, ак Добив на дървесина 43,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварена на ТИР и направа/ремонт на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
15055 ДГС Буйновци 19.10.2017 17028, 17029, 17030 бк, здб, гбр, ак Продажба на дървесина 107,553.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
15029 ДГС Буйновци 07.09.2017 1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739 бб,см, Добив на дървесина 172,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване на временен склад на маркирана дървесина. Виж пълна информация
14991 ДГС Буйновци 22.08.2017 17024 бб, чб, гбр, здб, ак Продажба на дървесина 23,995.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14938 ДГС Буйновци 19.07.2017 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, трп, чрш, яв, цр, ак Добив на дървесина 128,334.13 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварена на ТИР, и направа на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
14939 ДГС Буйновци 19.07.2017 17022, 17023, 17024, 17025, 17026, 17027 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, трп, чрш, яв, цр, ак Продажба на дървесина 219,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
14905 ДГС Буйновци 19.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на два броя монитори и два броя компютърни конфигурации, със софтуер към тях, един брой лаптоп и един брой мултифункционално устройство – принтер, скенер, факс, копир, за нуждите на ТП ДГС Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово Виж пълна информация
14900 ДГС Буйновци 15.06.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация