Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Буйновци

15402
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 08.08.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15417
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 31.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1819, 1823, 1824
Данни за дървесината бб, здгл, бк, гбр, здб, шс, трп, ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 59,910.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15394
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 17.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1825, 1826
Данни за дървесината бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,730.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15412
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 02.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1827, 1828, 1829, 1830
Данни за дървесината бб, чб, бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 60,268.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15356
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 3,060.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15380
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18020
Данни за дървесината бк, гбр, здб, шст
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 11,118.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15381
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18021
Данни за дървесината бк, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 12,416.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15382
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18022
Данни за дървесината бк, гбр, бб, дгл, здб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 39,380.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15375
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.06.2018
Втора дата
Обект/и № 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824
Данни за дървесината бк, бб, чб, здгл, гбр, здб, яс,см, врб,брз
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 107,526.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15377
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18017
Данни за дървесината бк, гбр, здб, шст
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 53,479.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15378
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18018
Данни за дървесината бк,бб, дгл, яс, гбр
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 23,675.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15379
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 20.06.2018
Втора дата
Обект/и № 18019
Данни за дървесината бб, дгл, здб, гбр, бк
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 16,558.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15307
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15339
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 18.05.2018
Втора дата 25.05.2018
Обект/и № 1817, 1818
Данни за дървесината бб, чб, гбр, здб, чрш, бк, кл, трп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 119,856.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15223
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.03.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 13,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15222
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 16.02.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15199
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.02.2018
Втора дата
Обект/и № 181, 182
Данни за дървесината бб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 65,209.10 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15200
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.02.2018
Втора дата
Обект/и № 1801,1803,1809,1816
Данни за дървесината бб, чб, ак, бк, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 87,367.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15201
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 12.02.2018
Втора дата
Обект/и № 18001, 18003, 18009, 18016
Данни за дървесината бб, чб, ак, бк, гбр, здб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 117,527.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15151
Поделение ДГС Буйновци
Първа дата 22.12.2017
Втора дата
Обект/и № 18004, 18009
Данни за дървесината бк, гбр, здб, шст
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 207,682.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация