Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15886 ДГС Буйновци 28.08.2019 19018,19025, 19026, 19027, 19028, 19029 бб, чб, здб, гбр, бк, ак, цр, бл Продажба на дървесина 193,583.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15887 ДГС Буйновци 28.08.2019 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 бб, чб, здб, ак, цр