Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отговорно длъжностно лице при ТП ДГС Буйновци

30.06.2023

Във връзка със Заповед № РД 49-236/02.06.2023 г. на Министъра на МЗм за утвърждаване на Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, ТП ДГС Буйновци уведомява:
- отговорно длъжностно лице в стопанството - инж. Десислава Колева, тел. за контакти: 0885 85 66 46