Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Касиер-домакин Бисера Николова 0885856644 buinovtsi@scdp.bg
Технически секретар Росица Илиева 0885334733 buinovtsi@scdp.bg
Горски стражар МКЗ Даниел Павлов 0884203157
Чистач Минка Миткова 0877957086
Горски стражар Ремзи Салиев 0885825572
Лесничей Димитър Митев 0887531277 buinovtsi@scdp.bg
КОНТАКТИ

с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
тел.
факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч