Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00256/28052023/085900 - 6O593CC
Дата/Час: 28.05.2023 08:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715078 / 2023-03-06 / 317 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Мергюл Кахраман, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул.Първа 67
Пътува до:
Получател: Мергюл Кахраман, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул.Първа 67
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - ул.Първа 67
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 0
Превозва се от: Олчай Риза
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³