Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00058/26052023/181512 - 5X5CK38
Дата/Час: 26.05.2023 18:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712053 / 2023-02-13 / 263 / к
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: Виктория Стойчева, обл. Габрово, общ. Дряново, гр. Дряново, адрес: жк. Априлци 21
Пътува до:
Получател: Виктория Стойчева, обл. Габрово, общ. Дряново, гр. Дряново, адрес: жк. Априлци 21
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: гр. Дряново - жк. Априлци 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ9489ВА
Километри: 0
Превозва се от: Деян Дабев
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³