Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00221/26052023/180220 - 2U98727
Дата/Час: 26.05.2023 18:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №721573 / 2023-05-04 / 116 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Мюмюн Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 7
Пътува до:
Получател: Мюмюн Мюмюн, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зебил, адрес: улица първа 7
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Зебил - улица първа 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3451АТ
Километри: 0
Превозва се от: Сабри Ариф
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.99 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.64 м³