Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00200/26052023/171006 - 6166395
Дата/Час: 26.05.2023 17:11
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - Кв Бъчвари УПИ VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7266ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.41 м³
Общо: 4 бр. / 1.41 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 108
Куб.м³ 18.39 м³
Общо: 108 бр. / 18.39 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 55
Куб.м³ 5.83 м³
Общо: 55 бр. / 5.83 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 73
Куб.м³ 4.78 м³
Общо: 73 бр. / 4.78 м³
Всичко: 240 бр. / 30.41 м³