Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00251/26052023/165134 - DO91YED
Дата/Час: 26.05.2023 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №718693 / 2023-03-31 / 318 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.86 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.86 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Всичко: 3 бр. / 15 пр.м³ / 9.3 м³