Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00358/26052023/160010 - BCRXJ8H
Дата/Час: 26.05.2023 16:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №710578 / 2023-01-31 / 254 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Фикрет Османов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул Вихрен1
Пътува до:
Получател: Фикрет Османов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул Вихрен 1
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - ул Вихрен 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.6 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 0.6 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.54 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.54 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.62 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.62 м³
Всичко: 3 бр. / 4.6 пр.м³ / 2.76 м³