Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00197/26052023/143738 - YT51B8Z
Дата/Час: 26.05.2023 14:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712391 / 2023-02-15 / 200 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4869ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петков
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.32 м³
Общо: 1 бр. / 0.32 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.57 м³
Общо: 26 бр. / 4.57 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 1.02 м³
Общо: 10 бр. / 1.02 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 29
Куб.м³ 1.83 м³
Общо: 29 бр. / 1.83 м³
Всичко: 66 бр. / 7.74 м³