Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00036/25032023/201333 - 7QMOE86
Дата/Час: 25.03.2023 20:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712281 / 2023-02-14 / 355 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1142ВВ
Номер на ремарке: ВТ0732ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Людмил ГЕТОВ
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 27 пр.м³
Куб.м³ 14.85 м³
Общо: 1 бр. / 27 пр.м³ / 14.85 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³
Всичко: 3 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³