Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4469/00010/25032023/190258 - 7TE1D7F
Дата/Час: 25.03.2023 18:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712955 / 2023-02-17 / 196 / щ
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ7054ТВ
Номер на ремарке: ЕВ0842ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Ивалин Петков
Спедитор: Денчо Иванов (A 3655)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 43 пр.м³
Куб.м³ 23.65 м³
Общо: 1 бр. / 43 пр.м³ / 23.65 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 47 пр.м³ / 25.85 м³