Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13552/00103/25032023/165920 - 3C2R6SB
Дата/Час: 25.03.2023 17:08
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Промиплена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2013КВ
Номер на ремарке: ЕН1011ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Радославов
Спедитор: Халим Халим (Б 1671)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 64 пр.м³
Куб.м³ 38.4 м³
Общо: 5 бр. / 64 пр.м³ / 38.4 м³
Всичко: 5 бр. / 64 пр.м³ / 38.4 м³