Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00048/25032023/163108 - 1FM9AC3
Дата/Час: 25.03.2023 16:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711783 / 2023-02-09 / 83 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Павел Гецов, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Несебър.2
Пътува до:
Получател: Павел Гецов, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Несебър.2
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул.Несебър.2
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2797ВВ
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Георгиев
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.65 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.15 м³