Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4654/00082/25032023/160513 - FODAFD5
Дата/Час: 25.03.2023 16:05
По превозни билети:
Собственик: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6018АР
Номер на ремарке: ВТ5155ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: в.рафаилов
Спедитор: Росен Шопов (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.28 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.28 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 13.52 м³
Общо: 2 бр. / 26 пр.м³ / 13.52 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.72 м³
Общо: 2 бр. / 14 пр.м³ / 6.72 м³
Всичко: 5 бр. / 54 пр.м³ / 27.52 м³