Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12825/00034/25032023/155020 - C532T2J
Дата/Час: 25.03.2023 15:51
По превозни билети:
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ2772МТ
Номер на ремарке: ТХ9314ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Здравко Арменчев
Спедитор: Димитър Христов (Б 2280)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 21.84 м³
Общо: 3 бр. / 42 пр.м³ / 21.84 м³
Всичко: 3 бр. / 42 пр.м³ / 21.84 м³