Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00154/25032023/153850 - 1E6YE5D
Дата/Час: 25.03.2023 15:40
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6860КР
Номер на ремарке: Р2392ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Наско Димитров
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.7 м³
Общо: 2 бр. / 15 пр.м³ / 8.7 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 21.84 м³
Общо: 3 бр. / 39 пр.м³ / 21.84 м³
Всичко: 6 бр. / 62 пр.м³ / 34.94 м³