Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00080/25032023/153059 - 8N48F20
Дата/Час: 25.03.2023 15:31
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ШукрияХалид, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул Витоша 1
Пътува до:
Получател: ШукрияХалид, обл. Шумен, общ. Каолиново, с. Загориче, адрес: ул Витоша 1
Направление: Обл. Шумен, Общ. Каолиново
Адрес: с. Загориче - ул Витоша 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н1047ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Драгнев
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 73
Куб.м³ 9.1 м³
Общо: 73 бр. / 9.1 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 158
Куб.м³ 19.27 м³
Общо: 158 бр. / 19.27 м³
Всичко: 231 бр. / 28.37 м³