Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00035/25032023/152037 - LF2ZC45
Дата/Час: 25.03.2023 15:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716935 / 2023-03-17 / 85 / о
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: АУЕ-КРАПЕЦ ООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: Цачо шишков66, ЕИК: 205110584
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Душево - банциг Майсторски
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6072ВТ
Номер на ремарке: О
Километри: 0
Превозва се от: Златко Борисов
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 0.49 м³
Общо: 8 бр. / 0.49 м³
Всичко: 8 бр. / 0.49 м³