Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00231/25032023/152003 - D2Y4929
Дата/Час: 25.03.2023 15:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711826 / 2023-02-10 / 162 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. "Прага" 3, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Романов Лес, обл. Русе, общ. Русе, с. Червена вода, адрес: ул.Драган Цанков15, ЕИК: 204377221
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Червена вода - ул.Драган Цанков15
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6886КС
Номер на ремарке: С1439ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Маринов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 22.8 м³
Общо: 1 бр. / 60 пр.м³ / 22.8 м³
Всичко: 1 бр. / 60 пр.м³ / 22.8 м³