Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00038/25032023/150456 - 013300C
Дата/Час: 25.03.2023 15:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698893 / 2023-01-03 / 428 / в2
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: Джаки-75ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Върбовка, адрес: ул. 30, ЕИК: 200224694
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: с. Върбовка - ул. 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН7244КС
Километри: 0
Превозва се от: Джебрайл Алиев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³