Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00058/25032023/145919 - 548593D
Дата/Час: 25.03.2023 14:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №716511 / 2023-03-15 / 171 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Неджати Мустафа, обл. Разград, общ. Разград, с. Ясеновец, адрес: ул 3 март1
Пътува до:
Получател: Неджати Мустафа, обл. Разград, общ. Разград, с. Ясеновец, адрес: ул 3 март1
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Ясеновец - ул 3 март1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5417ВК
Километри: 0
Превозва се от: Рейхан Шюкри
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 0.9 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 1.45 м³