Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12026/00067/25032023/144446 - F95A9BY
Дата/Час: 25.03.2023 14:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №709650 / 2023-01-26 / 273 / а
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Фазерлес АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 828013698
Пътува до:
Получател: място за претоварване, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Алеково, адрес: 435030 272015
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - 435030 272015
Данни за ПС:
Номер на ПС: КН2856ВМ
Километри: 0
Превозва се от: кольо митков
Спедитор: Веселин Димитров (А 6529)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7.14 пр.м³
Куб.м³ 3.78 м³
Общо: 1 бр. / 7.14 пр.м³ / 3.78 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.59 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.59 м³
Всичко: 2 бр. / 10.14 пр.м³ / 5.37 м³