Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12825/00033/25032023/143810 - VS18617
Дата/Час: 25.03.2023 14:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №715604 / 2023-03-09 / 68 / и
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: място на претоварване, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: 43 8 51 и 27 3 51
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - 43 8 51 и 27 3 51
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4914АХ
Километри: 0
Превозва се от: кристиян костадинов
Спедитор: Димитър Христов (Б 2280)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.32 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.32 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8.32 м³