Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00115/25032023/142917 - 145B3BB
Дата/Час: 25.03.2023 14:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698740 / 2023-01-02 / 1114 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Гено Иванов Генов, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.Ахинора7
Пътува до:
Получател: Гено Иванов Генов, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.Ахинора 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул.Ахинора 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4486ВА
Километри: 0
Превозва се от: Астън Ахмедов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³