Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13552/00097/25032023/142723 - D9KF5E3
Дата/Час: 25.03.2023 14:28
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Промиплена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ8521ВК
Номер на ремарке: ВТ8466ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Иванов
Спедитор: Халим Халим (Б6950)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 63 пр.м³
Куб.м³ 37.8 м³
Общо: 5 бр. / 63 пр.м³ / 37.8 м³
Всичко: 5 бр. / 63 пр.м³ / 37.8 м³