Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00229/25032023/140456 - R7OX74F
Дата/Час: 25.03.2023 14:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711891 / 2023-02-10 / 1176 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Хан Кубрат 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6336АН
Номер на ремарке: РР2858ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Юсуф Мусов
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 547
Куб.м³ 21.84 м³
Общо: 547 бр. / 21.84 м³
Всичко: 547 бр. / 21.84 м³