Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00022/25032023/131620 - FH0F79E
Дата/Час: 25.03.2023 13:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713474 / 2023-02-22 / 25 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6992ВТ
Номер на ремарке: ВТ0746ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 48 пр.м³
Куб.м³ 28.8 м³
Общо: 1 бр. / 48 пр.м³ / 28.8 м³
Всичко: 1 бр. / 48 пр.м³ / 28.8 м³