Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13837/00017/25032023/131001 - M1D6L26
Дата/Час: 25.03.2023 13:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №705787 / 2023-01-13 / 42 / н
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Велико Великов Стоянов, обл. Силистра, общ. Ситово, с. Ситово, адрес:
Пътува до:
Получател: велико велико стоянов, обл. Силистра, общ. Ситово, с. Ситово, адрес: улица младост 48
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Ситово - улица младост 48
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ8662ХС
Километри: 0
Превозва се от: Иван Господинов
Спедитор: Живко Алексиев (Б 4762)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.75 м³
Общо: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.75 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.75 м³