Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13552/00094/25032023/131150 - 903E241
Дата/Час: 25.03.2023 13:12
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Вълкан - землището на село вълкан
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 0
Превозва се от: Тургут Нуридин
Спедитор: Халим Халим (Б 1671)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³